Bạn đang xem: Trang chủ » covid - 19

Triển khai Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh

Thứ ba 04/10/2022 13:00

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2478/KH-UBND ngày 27/9/2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu thực hiện tiêm các mũi vắc xin phòng Covid-19 bổ sung, nhắc lại đảm bảo đúng lịch, đúng đối tượng.

Việc triển khai kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phân công cụ thể cho các đơn vị, địa phương nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 38/NQ-CP.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/NQ-CP. Xác định rõ lộ trình thực hiện, trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian hoàn thành nhiệm vụ; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong phát triển ngành y tế và phục vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện thể chế, quản lý nhà nước, ý thức, trách nhiệm đạo đức công vụ của cán bộ y tế, nhất là người đứng đầu. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị liên quan trong việc triển khai tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 38/NQ-CP.

Kế hoạch được thực hiện trong 2 năm (2022 - 2023), phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo của Chính phủ theo từng giai đoạn; trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc tiếp tục kéo dài, UBND tỉnh sẽ điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Mục tiêu phấn đấu hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 9/2022; tiêm các mũi vắc xin phòng Covid-19 bổ sung, nhắc lại đảm bảo đúng lịch, đúng đối tượng; 100% các cấp chính quyền xây dựng kịch bản phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng cho mọi tình huống kể cả khi dịch bùng phát; 100% các cấp chính quyền có phương án giám sát, phát hiện, điều trị các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch trong tình huống dịch cụ thể.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã, y tế tại các cơ sở giam giữ, bệnh xá trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được tăng cường năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong phòng, chống dịch; trên 98% các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch Covid-19 được bảo vệ; 100% người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; 100% các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp; 100% cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch an toàn; tổ chức học trực tiếp hoặc trực tuyến kết hợp với trực tiếp phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19/1 triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của châu Á; 100% hệ thống điều trị bảo đảm số giường hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế và có kế hoạch huy động, phân công các cơ sở y tế trên địa bàn (bao gồm cả cơ sở ngoài công lập) tham gia phòng, chống dịch Covid-19; 100% người mắc Covid-19 diễn biến nặng, nguy kịch được điều trị, chăm sóc sức khỏe theo quy định.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong triển khai thực hiện; giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức liên quan. Trong đó, Sở Y tế là đầu mối tổ chức, triển khai, phổ biến, hướng dẫn, thông tin, báo cáo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch theo yêu cầu thực tiễn và yêu cầu của Chính phủ, Bộ Y tế; tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch, giải pháp phù hợp để phòng, chống dịch trong các tình huống dịch; chỉ đạo triển khai các nội dung về tiêm vắc xin phòng Covid-19, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện.

Chỉ đạo và thực hiện nâng cao năng lực giám sát dịch tễ; tham mưu, hướng dẫn các địa phương xác định mức độ tình huống dịch Covid-19, điều kiện chuyển tình huống dịch Covid-19; chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện phù hợp, kịp thời, khoa học và hiệu quả công tác xét nghiệm phát hiện các trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2, xét nghiệm phát hiện các biến thể, khả năng gây bệnh; bảo đảm có phòng xét nghiệm ở cấp độ an toàn sinh học.

Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, củng cố toàn diện năng lực điều trị của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh; củng cố, nâng cao năng lực hệ thống điều trị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khám, chữa bệnh từ xa, hội chẩn trực tuyến trong công tác khám, chữa bệnh thường quy và đặc biệt trong dịch bệnh; thành lập các trạm y tế lưu động khi cần thiết để bảo đảm người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế từ sớm, từ xa và từ cơ sở; kiện toàn hệ thống cấp cứu ngoại viện. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh ưu tiên cho các đối tượng dễ bị tổn thương, người dân vùng sâu, vùng xa, đối tượng có nguy cơ cao khó tiếp cận với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quản lý và điều trị người mắc Covid-19...

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm soát bảo đảm an ninh biên giới, đường mòn, lối mở; huy động các lực lượng phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các địa bàn xung yếu và trong tình trạng cấp bách, khẩn cấp về dịch bệnh.

Công an tỉnh chủ trì tổ chức các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh và đảm bảo an ninh mạng, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật, chống người thi hành công vụ; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống dịch để thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng phương án tăng cường lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, an dân khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, theo đề nghị hỗ trợ của các địa phương. Tiếp nhận, kết nối dữ liệu về tiêm chủng, xét nghiệm, quản lý người mắc Covid-19 khỏi bệnh từ Sở Y tế vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai thống nhất việc ứng dụng mã QR trên thẻ căn cước công dân phục vụ việc quản lý đi lại của người dân và công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn việc kết nối cơ sở dữ liệu, bảo mật thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương và hệ thống thông tin cơ sở chủ động, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội. Chủ trì tiếp nhận, vận hành các nền tảng ứng dụng và hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, bảo đảm an toàn thông tin, bí mật dữ liệu cá nhân công dân, bảo đảm hạ tầng viễn thông phục vụ công tác phòng, chống dịch, khám, chữa bệnh; phối hợp thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số y tế quốc gia.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ trẻ em và nhóm dễ bị tổn thương, người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

UBND các huyện, Thành phố xây dựng kế hoạch, kịch bản và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện, phù hợp trên địa bàn quản lý, nhất là các phương án huy động các nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nhất quán, thống nhất ở các cấp về các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch, đồng thời sát với tình hình thực tiễn để kiểm soát dịch hiệu quả. Tổ chức thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng, chống dịch đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ và phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát. Phối hợp với ngành y tế củng cố hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao chất lượng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phục vụ công tác phòng, chống dịch, đảo đảm các nhiệm vụ, giải pháp về an sinh xã hội trên địa bàn.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh