Thành phố tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Thứ sáu 14/01/2022 07:00

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư là nhiệm vụ quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm, UBND Thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn.

Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND Thành phố giám sát công tác giải quyết tranh chấp đất đai tại phường Sông Hiến. Ảnh: Bùi Toàn

Năm 2021, lãnh đạo UBND Thành phố phối hợp với Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ 23 kỳ với số công dân đăng ký 119 lượt. Chỉ đạo Ban tiếp công dân thực hiện tiếp công dân hằng ngày, trực tiếp tiếp nhận đơn thư; bộ phận thường trực Ban tiếp công dân trực tại bộ phận “một cửa” tiếp 222 lượt công dân trực tiếp đến nộp đơn. Tại các kỳ tiếp công dân, nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân đều được Thường trực UBND Thành phố tiếp nhận và giao các phòng, đơn vị chuyên môn tham mưu giải quyết và trả lời kiến nghị của công dân theo quy định. Sau các kỳ tiếp công dân, chỉ đạo Ban tiếp công dân ban hành thông báo kết luận về nội dung tiếp công dân theo quy định.

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của UBND Thành phố được thực hiện đúng quy trình, giao nhiệm vụ đến các cơ quan, đơn vị giải quyết theo đúng thẩm quyền. Hầu hết các đơn thư được tiếp nhận tại các buổi tiếp công dân của UBND Thành phố, tại bộ phận thường trực của Ban tiếp công dân trực tại bộ phận “một cửa”, một số đơn chuyển qua đường bưu điện. Các đơn thư gửi đến được Ban tiếp công dân tiếp nhận, phân loại, xử lý theo quy định.

Tính đến ngày 30/11/2021, Thành phố tiếp nhận 336 đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, trong đó, 123 đơn không thuộc thẩm quyền; chuyển phường, xã 25 đơn; trả lại và hướng dẫn 26 đơn. Đối với 213 đơn thuộc thẩm quyền (18 đơn khiếu nại, 7 đơn tố cáo, 188 đơn kiến nghị, phản ánh) liên quan đến các phòng, ban chuyên môn của Thành phố được giao thụ lý giải quyết. Đơn vị nhận được nhiều đơn kiến nghị, phản ánh nhiều nhất là Phòng Tài nguyên và Môi trường 48 đơn, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng 4 đơn... Đến nay, giải quyết xong 174 đơn, đạt 83%; 39 đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đang được phòng chuyên môn xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị còn hạn chế do có nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến đất đai kéo dài nhiều năm; một số vụ việc mặc dù đã giải quyết theo quy định pháp luật, có kết luận của cơ quan thẩm quyền nhưng công dân tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến nhiều cấp, nhiều nơi. UBND một số xã, phường chưa làm tốt việc phân loại đơn, gây ra việc lúng túng trong quy trình xử lý đơn thư...

Năm 2022, Thành phố tiếp tục duy trì việc tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân định kỳ từ xã, phường đến Thành phố theo quy định của Luật Tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với giải quyết đơn thư kịp thời, theo quy định của pháp luật. UBND các xã, phường tiếp tục duy trì và làm tốt hơn nữa công tác hòa giải tại cơ sở; lập sổ tiếp công dân, sổ tiếp nhận phân loại đơn đúng quy định; niêm yết công khai lịch tiếp công dân định kỳ; từng xã, phường quan tâm hơn nữa đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tránh tình trạng những vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp cơ sở để người dân gửi đơn vượt cấp.

Đối với công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân, các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác xử lý, giải quyết đơn thư của công dân; các đơn vị thực hiện đúng quy trình xử lý đơn thư, nghiên cứu kỹ từng nội dung đơn để phân loại chính xác. Thường xuyên rà soát đơn thư khiếu nại, tố cáo, nắm chắc tình hình đơn thư phát sinh, tăng cường công tác đối thoại, hòa giải, chủ động giải quyết kịp thời, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp luật; chú trọng công tác đối thoại, hòa giải tại cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đột xuất, định kỳ theo kế hoạch nhằm hướng dẫn, đôn đốc cơ sở thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định.     

Long Huyền

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh