Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Toàn tỉnh phấn đấu đóng góp Quỹ “Hỗ trợ nông dân” đạt 4,5 tỷ đồng trở lên

Thứ năm 19/05/2022 05:00

Căn cứ kết quả vận động Quỹ “Hỗ trợ nông dân (HTND)” tỉnh năm 2021, Ban Vận động Quỹ “HTND” tỉnh đã xây dựng kế hoạch vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ “HTND” tỉnh năm 2022, thời gian đóng góp đến hết ngày 25/11/2022.

Hội Nông dân Thành phố giải ngân Quỹ “Hỗ trợ nông dân” tại phường Tân Giang.

Với mục đích tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà hảo tâm và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của nguồn vốn Quỹ “HTND”, từ đó tự nguyện tham gia đóng góp quỹ, kịp thời hỗ trợ hội viên, nông dân, nhất là các hộ khó khăn, thiếu vốn có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống. Đặc biệt là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong việc vận động xây dựng quỹ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, việc làm thiết thực nhằm tuyên truyền, tập hợp đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội. Việc vận động xây dựng quỹ được triển khai rộng rãi với nhiều hình thức, công tác quản lý quỹ, sử dụng cho vay đảm bảo đúng nguyên tắc, điều lệ quy định và phát huy hiệu quả thiết thực.

Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu đóng góp Quỹ “HTND” đạt 4,5 tỷ đồng trở lên, trong đó, nguồn vận động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân cấp tỉnh đạt 500 triệu đồng trở lên; nguồn vận động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân cấp huyện, Thành phố, các xã, phường, thị trấn từ 3 tỷ đồng trở lên (nguồn ngân sách cấp huyện, Thành phố bổ sung cho quỹ từ 50 triệu đồng trở lên/huyện); nguồn ngân sách cấp tỉnh bổ sung cho quỹ 1 tỷ đồng.

Để thực hiện đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, Hội Nông dân tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Vận động Quỹ “HTND” tỉnh) tham mưu chỉ đạo thực hiện kế hoạch vận động quỹ; xây dựng Quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xây dựng kế hoạch kiểm tra của Ban Vận động. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, điều hành, sử dụng quỹ cho Hội Nông dân các cấp.

Ban Vận động, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Quỹ “HTND” tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá, nắm tình hình hoạt động Quỹ “HTND” các huyện, Thành phố, các dự án, các hộ sử dụng vốn từ nguồn Quỹ “HTND” Trung ương, nguồn của tỉnh, huyện, Thành phố.

Cấp huyện, Thành phố và cơ sở tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Vận động, Ban Điều hành Quỹ “HTND” các cấp đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu thành phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; phân công cụ thể cho từng thành viên Ban Vận động, Ban Điều hành quỹ đảm bảo phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành quỹ; hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình vận động, đóng góp ủng hộ xây dựng quỹ của các cấp, ngành, địa phương và công tác quản lý, sử dụng Quỹ “HTND” các cấp. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, Ban Vận động Quỹ “HTND” các cấp cụ thể hóa thành kế hoạch hoạt động của cấp mình, tổ chức triển khai hiệu quả, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và cơ quan Thường trực Ban Vận động Quỹ “HTND” cấp tỉnh (Hội Nông dân tỉnh), phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh