Bạn đang xem: Trang chủ » Xã hội

Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ tư 23/11/2022 13:00

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 2014/QĐ-TTg, ngày 01/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT ngày 05/7/2022 củạ Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động công tác thống kê, đảm bảo có sự phân công, phối họp chặt chẽ trong chỉ đạo triển khai của các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ hiện đại, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp; sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế; hình thành hệ thống thông tin thống kê tập trung, thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả; đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý, điều hành, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh triển khai thực hiện các nội dung về đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực; áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn thống kê; hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu; đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê; đầu tư cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và phối hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 (qua Cục Thống kê tỉnh).

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*)

  (*)

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh