Bạn đang xem: Trang chủ » Văn hóa

Trùng Khánh đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thứ sáu 10/09/2021 13:00

Chủ động, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện nên những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) ở huyện Trùng Khánh ngày càng phát triển. Hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào đã góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân trên địa bàn.

Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, lực lượng vũ trang huyện Trùng Khánh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân.

Huyện Trùng Khánh đã chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào, đẩy mạnh cuộc vận động TDĐKXDĐSVH. Qua đó, nhiều cơ quan, trường học, tổ dân phố, thôn, bản đã tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và nhân dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, không sinh con thứ 3. Đồng thời, ở nhiều khu dân cư, người dân đã tự nguyện huy động sức dân để xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa, các công trình an sinh xã hội…

Huyện đã tổ chức phục dựng lại các lễ hội của bà con, đồng thời xây dựng chiến lược đưa những giá trị văn hóa đó trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn nhằm bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc… Trên địa bàn huyện hiện có 9 lễ hội truyền thống, các lễ hội đều thành lập ban tổ chức, nghi thức tôn nghiêm, trang trọng, thiết thực, phù hợp với phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục, không lợi dung lễ hội để hành nghề mê tín dị đoan, môi trường, an ninh trật tự được đảm bảo...

Thông qua các hoạt động lễ hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân trong bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tinh thần, tích cực đóng góp nguồn lực trong tôn tạo và bảo vệ di tích.

Cùng với đó, phong trào luyện tập thể dục thể thao trên địa bàn huyện được phát triển rộng khắp, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng phát huy hiệu quả, tiến bộ rõ nét. Hiện toàn huyện có 48,6% người tập luyện thể thao thường xuyên; 15% gia đình thể thao; 100% trường học đảm bảo công tác giáo dục thể chất; 60% trường học thực hiện tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa; 95% học sinh các cấp, 100% chiến sĩ quân đội, chiến sĩ công an đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định; 90% công nhân, viên chức, lao động tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; 55% người cao tuổi luyện tập thể thao.

Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lương Văn La cho biết: Để phong trào TDĐKXDĐSVH thực sự đi vào đời sống, gắn chặt với thực tiễn, huyện đã chỉ đạo cho các đơn vị thôn, xóm, tổ dân phố chủ động xây dựng, chỉnh sửa các quy ước, hương ước văn hóa. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng văn hóa trong khu dân cư bằng nhiều hình thức phong phú.

Vì vậy, phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, từng bước tăng cường mối quan hệ đại đoàn kết giữa các dân tộc, củng cố niền tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước. Để tạo động lực thúc đẩy phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển, Trùng Khánh  chủ động thực hiện tốt công tác xây dựng và nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”. Chú trọng xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở.

Từ năm 2000 - 2020, huyện đầu tư trên 21 tỷ đồng để xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở. Hiện nay, toàn huyện có 200/203 xóm có nhà văn hóa, bằng 98,5%; 8/21 xã, thị trấn có nhà văn hóa, bằng 38%. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, các phong trào thi đua yêu nước.

Có thể thấy, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Trùng Khánh đã trở thành cuộc vận động lớn với sự tham gia của cả hệ thống chính trị - xã hội và lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và toàn xã hội. Đến nay, trên 83% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 72% xóm, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; trên 97% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

Giai đoạn 2020 - 2025, huyện đề ra mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025, 85% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 70% xóm, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 96% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 100% xóm có nhà sinh hoạt cộng đồng; 15% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Minh Hòa

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh