Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Thứ ba 10/05/2022 13:00

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1044/KH-UBND ngày 6/5/2022 về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” (NNND, NNƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” nhằm tôn vinh những cá nhân truyền dạy và phát huy giá trị nghề thủ công mỹ nghệ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình thủ tục, tiến độ thực hiện được quy định tại Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT và Quyết định số 3058/QĐ-BCT ngày 31/12/2021 của Bộ Công thương.

Đối tượng xét tặng là những công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh đang làm việc trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, hiểu biết sâu sắc nghề, truyền dạy và phát huy giá trị nghề thủ công mỹ nghệ.

Về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng thực hiện theo quy định tại các điều 5, 6, 7 Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ, Quyết định số 3058/QĐ-BCT ngày 31/12/2021 của Bộ Công thương.

Thời gian xét và công bố danh hiệu NNND, NNƯT trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ vào dịp Quốc khánh 2/9/2023. Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT hoàn thành hồ sơ theo quy định của pháp luật, gửi về Sở Công thương trước ngày 1/9/2022. Việc tặng danh hiệu NNND, NNƯT ở Hội đồng cấp tỉnh được hoàn thành và gửi hồ sơ về Hội đồng cấp bộ trước ngày 1/12/2022.

UBND tỉnh giao Sở Công thương phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung của kế hoạch. Xây dựng và phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức xét tặng theo quy định.

Sở Nội vụ trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT cấp tỉnh; tham gia Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng; phối hợp với Sở Công thương rà soát quy trình, thủ tục hồ sơ theo quy định.

Các sở, ngành liên quan cử thành viên tham gia Hội đồng cấp tỉnh; phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và cung cấp các thông tin liên quan trong quá trình xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT.

Các hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp liên quan hướng dẫn các hội viên đủ tiêu chuẩn làm thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT; phối hợp với Sở Công thương tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi cư trú hoặc hội nghề nghiệp.

UBND các huyện, Thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn NNND, NNƯT; thực hiện xác nhận hồ sơ các cá nhân theo quy định; phối hợp với Sở Công thương tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi cư trú.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh