Tăng cường phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên không gian mạng

Thứ sáu 03/03/2023 16:00

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 27/2 về tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm (VPPL&TP) trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Việc triển khai kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, chống VPPL&TP trên không gian mạng; trọng tâm là những thông tin trên mạng liên quan đến các địa bàn có hoạt động của tổ chức bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, chống VPPL&TP trên mạng internet. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành và các cơ quan, đơn vị là thành viên Tổ công tác theo dõi, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng trong công tác quản lý thông tin trên không gian mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ về theo dõi, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng có liên quan ở tỉnh và các địa phương trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm đủ khả năng phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trên không gian mạng theo quy định của pháp luật.

Tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân, kịp thời cung cấp những thông tin chính thống, tích cực về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương góp phần đẩy lùi, phản bác thông tin xấu độc, tin sai sự thật, tin giả, tạo sự đồng thuận và niềm tin chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo chuyên sâu nâng cao trình độ, kỹ năng trong công tác phòng ngừa, chống VPPL&TP trên không gian mạng; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang bị các phương tiện kỹ thuật, công cụ, phần mềm phục vụ hoạt động phòng ngừa, chống VPPL&TP.

Tăng cường năng lực cho các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống VPPL&TP trên mạng internet. Nâng cao năng lực phát hiện, đánh giá, thẩm định nội dung thông tin độc hại trên internet; thiết lập cơ chế thẩm định nội dung thông tin sai phạm một cách chính xác, mềm dẻo, hiệu quả. Rà soát trang bị phương tiện, thiết bị tác nghiệp, bổ sung kinh phí nghiệp vụ, kinh phí cho các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống VPPL&TP trên mạng internet.

Thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp internet, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động kịp thời có biện pháp kỹ thuật xử lý các nguồn phát tán thông tin sai phạm, có phương án xử lý đối với hành vi lợi dụng hệ thống thông tin di động để phát tán tin nhắn rác, thông tin chống phá Đảng, Nhà nước và các hành vi VPPL khác.

Chú trọng nâng cao năng lực công tác quản lý và điều hành ngăn chặn địa chỉ IP và tên miền internet để chủ động phòng ngừa và xử lý sai phạm trên môi trường mạng. Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, loại bỏ nguy cơ mất an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia, bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tăng cường thu thập, phát hiện, điều tra, xử lý thông tin, tài liệu, hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; tổ chức ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, phá hoại, lấy cắp thông tin trên mạng, xử lý các hoạt động lợi dụng mạng để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bí mật nhà nước và các hoạt động tội phạm khác.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trọng công tác thông tin, tuyên truyền; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho các cấp, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và toàn xã hội nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tình hình, những thuận lợi, khó khăn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về nguyên nhân, tác hại và ảnh hưởng do VPPL&TP trên mạng internet gây ra đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng ngừa, chống VPPL&TP trên không gian mạng.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan Thường trực của Tổ công tác) nghiên cứu các giải pháp phát hiện, ngăn chặn từ xa các hành vi VPPL trên không gian mạng, trong đó chú trọng nghiên cứu xây dựng, ứng dụng các phần mềm chặn lọc, kiểm soát, phát hiện, cảnh báo, thu thập và xử lý thông tin sai phạm trên môi trường mạng. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phòng ngừa, chống VPPL&TP trên không gian mạng. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Thông và Truyền thông giao các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc có liên quan tham gia triển khai thực hiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc thu thập, phát hiện, điều tra, xử lý thông tin, tài liệu, hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bí mật nhà nước và các hoạt động tội phạm khác.

Các sở, ban, ngành tăng cường tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân khi sử dụng internet và mạng xã hội; quản lý, giám sát việc sử dụng internet và mạng xã hội của cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lan truyền, chia sẻ, bình luận thông tin có nội dung xấu độc, thông tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, công tác quản lý, điều hành của tỉnh, làm lộ lọt bí mật nhà nước.  

Các cơ quan báo chí của tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về xử lý các sai phạm trên môi trường mạng đối với tổ chức, cá nhân.

UBND các huyện, Thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phỏng ngửa, loại bỏ nguy cơ mất an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường thu thập, phát hiện, điều tra, xử lý thông tin, tài liệu, hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; tổ chức ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, phá hoại, lấy cắp thông tin trên mạng, xử lý các hoạt động lợi dụng mạng để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bí mật nhà nước và các hoạt động tội phạm khác...

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh