Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu 09/09/2022 13:27

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT/UBND ngày 7/9/2022 về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí; công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì công tác giao ban, định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về báo chí và quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng. Kiên quyết, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích và biểu hiện “thương mại hóa”, “tư nhân hóa” báo chí; tránh tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử; xử lý nghiêm theo thẩm quyền việc báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội đưa tin sai sự thật, vi phạm Luật Báo chí, phóng viên lợi dụng hoạt động báo chí để trục lợi, tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục duy trì hoạt động đường dây nóng (0936.832.555, Email: sotttt@caobang.gov.vn) tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động báo chí trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà báo, phóng viên khi bị xâm phạm, đồng thời tham gia đóng góp, nhận xét phóng viên trên địa bàn hằng năm gửi cơ quan chủ quản.

Văn phòng UBND tỉnh định kỳ thực hiện cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh định kỳ 6 tháng, 1 năm, họp báo trong trường hợp đột xuất.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Luật Báo chí năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm theo quy định; chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tiếp cận nguồn thông tin chính xác, kịp thời, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức họp báo (định kỳ, đột xuất) để cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề, sự kiện lớn, những chương trình, dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhằm tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện. Trước khi tổ chức họp báo, phải có văn bản thông báo cho Sở TT&TT theo đúng quy định.

Khi làm việc, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm yêu cầu nhà báo, phóng viên xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu còn thời hạn do lãnh đạo cơ quan báo chí ký ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được giới thiệu đến làm việc và nội dung, thời gian làm việc cụ thể. Các đơn vị, địa phương kiên quyết không cung cấp thông tin cho các phóng viên báo chí đi tác nghiệp không đúng với tôn chỉ, mục đích trong giấp phép hoạt động báo chí do Bộ TT&TT cấp cho cơ quan báo chí đó.

Các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích theo Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ TT&TT cấp; quản lý‎ chặt chẽ đội ngũ phóng viên, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh; không để xảy ra tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động sai tôn chỉ, mục đích, vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo các nhà báo, phóng viên của cơ quan, đơn vị hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Khi làm việc với cơ quan, tổ chức phải xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí. Khi phát hiện trường hợp lợi dụng danh nghĩa, giả mạo nhà báo/phóng viên của cơ quan mình, đề nghị thông báo cho cơ quan công an, Sở TT&TT để phối hợp xử lý. Tham gia đầy đủ các hội nghị giao ban báo chí (khi được mời); thực hiện tốt chế độ báo cáo, trao đổi, chia sẻ và xử lý thông tin trong hoạt động báo chí.

Các cơ quan báo chí của tỉnh phối hợp với Sở TT&TT, Sở Tài chính xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá hoạt động báo in, tạp chí, báo điện tử, phát thanh, truyền hình trình cấp có thẩm quyền ban hành; tăng cường đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí trực thuộc để lan tỏa thông tin chính thống, tích cực trên báo chí, mạng xã hội.

Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí từ ngân sách cho Sở TT&TT thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, cho các cơ quan báo chí địa phương hoạt động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hội Nhà báo tỉnh quán triệt Điều lệ Hội, hướng dẫn thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam đối với hội viên Hội Nhà báo tỉnh; thực hiện tốt vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của Hội Nhà báo về xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo; đẩy mạnh công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo hiện đại cho hội viên.

Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của Hội; tích cực phối hợp với Sở TT&TT để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà báo, phóng viên khi bị xâm phạm. Chủ động nhận xét, đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động tác nghiệp, cung cấp nội dung thông tin định hướng kịp thời cho báo chí hoạt động theo nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động thông tin thiếu khách quan, trung thực, thiếu tính định hướng, giáo dục, thẩm mỹ, nhất là việc thực hiện chức năng tư tưởng văn hóa và nhiệm vụ chính trị của báo chí cách mạng; thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức về sứ mệnh nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của hội viên, người làm báo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên phối hợp chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh quản lý chặt chẽ, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh