Đảm bảo mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Thứ ba 29/11/2022 05:00

UBND tỉnh đã có công văn về việc quản lý, điều hành đảm bảo mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu

Theo đó, thực hiện Công điện số 1085/CĐ-TTg ngày 11/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu và các văn bản triển khai của Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền rộng rãi chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và của tỉnh về công tác quản lý, điều hành đảm bảo mặt hàng xăng dầu; chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định; chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn quản lý, đảm bảo việc bán hàng của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn. 

Sở Công Thương chủ trì tham mưu công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; Chủ động khảo sát, nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động cung ứng xăng dầu đối với các thương nhân kinh doanh xăng dầu, kịp thời đề xuất các giải pháp điều phối nhằm đảm bảo cung ứng đủ cho nhu cầu phục vụ các hoạt động sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; định kỳ thông tin báo cáo về tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, gửi UBND tỉnh. 

Phối hợp các cơ quan liên quan trong việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý và tham mưu xử lý nghiêm hành vi không bán hàng, ngừng bán hàng, giảm thời gian bán hàng so với thời gian đã đăng ký và niêm yết khi không có lý do chính đáng, không có văn bản báo cáo với cơ quan chức năng theo quy định và chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. 

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu; các văn bản chỉ đạo, triển khai của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan về công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu; tiếp tục chủ động xây dựng và thực hiện phương án đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối nhằm đảm bảo việc duy trì hoạt động bán hàng theo quy định.

Các thương nhân, doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn một cách hợp lý nhằm giảm bớt khó khăn trong giai đoạn hiện tại theo chủ trương và chỉ đạo chung của Chính phủ, Bộ Công Thương, của UBND tỉnh; tiếp tục chủ động xây dựng và thực hiện phương án đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối nhằm đảm bảo việc duy trì hoạt động bán hàng theo quy định tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp.

Công ty xăng dầu Cao Bằng phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước, tích cực chủ động đề xuất, kiến nghị với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc quan tâm đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, đời sống và an ninh, quốc phòng tại địa phương.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh