Chấn chỉnh việc áp dụng biện pháp phòng dịch quá mức cần thiết gây ảnh hưởng sản xuất kinh doanh
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 789/CĐ-TTg về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu kép.
Chỉ thị của Ban Bí thư về "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Ngày 27/5, thay mặt Ban Bí thư, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký Ban hành Chỉ thỉ số 03-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"...
Sửa đổi một số mức phạt vi phạm về môi trường
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 19/5/2021 về việc tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Tỉnh ủy đã có văn bản số 182 CV/TU ngày 18/5/2021 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm công tác bầu cừ ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp
Ngày 19/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1158/UBND-VX về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm cho công tác bầu cừ đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.
Tập trung cao độ, bảo đảm thành công cuộc bầu cử
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Triển khai thực hiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1083/KH/UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 9/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030...
Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Ngày 4/5/2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Nội dung Chỉ thị như sau:
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 169-CV/TU về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Công điện của Thủ tướng chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 570/CĐ-TTg ngày 2/5/2021 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm "chống dịch như chống giặc"
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc”, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe của nhân dân, cộng đồng lên trước hết để bình tĩnh và sáng...
Dịch COVID-19 phức tạp, Thủ tướng yêu cầu không lơ là, nêu cao ý thức vì sức khỏe cộng đồng
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị và từng người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nêu cao ý thức và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng và cá nhân, tập trung thực hiện nghiêm các biện...
Tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 839/UBND-VX về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha) trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 847/UBND-NC về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể...