Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm việc với tỉnh về công tác quản lý biên chế

Các Video đã đăng