Thông báo về việc công bố địa chỉ đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng

Thứ hai 27/09/2021 10:00

      Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh vừa thông báo về việc công bố địa chỉ đường dây nóng của Sở để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

Ngày 14/6/2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc thiết lập, công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị và ban hành quy định tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đến nay, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử đã có sự thay đổi.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và kịp thời tiếp nhận, xử lý ngay các kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường công bố lại số điện thoại và địa chỉ thư điện tử đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của các cá nhân, tổ chức cụ thể như sau:

·        Số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng:

1. Ông Nông Văn Chiêm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Điện thoại:  0903.481.066.

2.   Ông Hoàng Tuân, Chánh thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường. Điện thoại: 0853.578.699. 02063.855.595

3.Thư điện tử đường dây nóng: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn

·        Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận:

-  Những nội dung về lĩnh quản Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

-       Thái độ, đạo đức, tránh nhiệm và tác phong trong thi hành cộng của đội ngũ công chức, viện chức các phòng, đơn vị thuộc Sở.

-  Việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

·        Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị:

-       Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.

-         Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị

-       Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên hệ) của các cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

-  Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

Sở tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân biết, liên hệ.

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh