Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em

Thứ ba 14/09/2021 09:08

Ngày 7/9/2021, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng nhận được Công văn số 1302/SLĐTBXH-BTXH ngày 6/9/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về việc chuyển ý kiến và hồ sơ của trẻ em mồ côi để tìm người nhận con nuôi. Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em theo quy định tại khoản 2, Điều 15 Luật Nuôi con nuôi. Những thông tin về trẻ như sau:

Họ và tên: Triệu Văn Chiến                    Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 11/7/2011           Dân tộc: Tày

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi sinh: Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Đối tượng: Trẻ em mồ côi

Tình trạng sức khỏe: Bình thường

Nơi cư trú: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Điện thoại: 02063.855.843.

Ai có nguyện vọng nhận trẻ em làm con nuôi xin vui lòng liên hệ với Ủy ban nhân dân phường Sông Bằng. Địa chỉ: Tổ 8, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng để được hướng dẫn thủ tục nhận làm con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi.

Sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có người trong nước xin nhận trẻ làm con nuôi thì trẻ em trên được giải quyết nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi.

                                                                  KT. GIÁM ĐỐC

                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                  Đã ký

                                                                   Hứa Tân Hợi

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh