Thông báo của UBND tỉnh Cao Bằng

Thứ tư 06/05/2020 22:00

Về việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Cao Bằng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng tại Trung tâm Phc vu hành chính công tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng, Bộ phạn Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo:

1. Chính thức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết đối với 13 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Cao Bằng và 7 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng kể từ ngày 8 tháng 5 năm 2020.

2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính trên nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng:

- Địa chỉ: Tầng 01, Tòa nhà Bưu điện, đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Thời gian:

Mùa hè:       Buổi sáng: Từ 7h30 đến 1 lh00;

                    Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h30.

Mùa đông:   Buổi sáng: Từ 8h00 đến 1lh30;

                    Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h30.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện.

(Dưới đây là bản danh mục tên thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Cao Bằng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng)

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH CAO BẰNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH CAO BẰNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHUC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH CAO BẰNG

(Kèm theo Thông báo số 549/TB-VP ngày 4 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh