Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thứ hai 08/06/2020 06:00

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12/5/2006 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 02/3/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 7h30’, thứ Ba ngày 23 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Khách sạn Bằng Giang - Địa chỉ: Số 001 - phố Kim Đồng - phường Hợp Giang - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng.

3. Thành phần tham dự Đại hội

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có tên trong danh sách cổ đông chốt đến thời điểm ngày 03/6/2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp.

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty;

- Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty.

4. Nội dung, tài liệu phục vụ đại hội ĐHĐCĐ đăng tại địa chỉ website http://cmamc.com.vn

5. Xác nhận tham dự đại hội

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 17h00 ngày 21/6/2020 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng; Địa chỉ phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng hoặc Văn phòng đại diện tại: Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

Điện thoại 02063.505.505;  Fax: 02063.852.579

Người liên hệ trực tiếp ông Nguyễn Văn Biên - Thư ký Công ty; số điện thoại: 0396.960.632

Email: kslkcaobang2013@gmail.com

Quý vị cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp phải xuất trình các giấy tờ sau:

a) Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

b) Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (bản gốc trong trường hợp đã gửi chuyển fax hoặc email);

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng trân trọng thông báo.

                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                      CHỦ TỊCH

                                       Bùi Tiến Hải

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh