Thông báo tìm thân nhân cho người lang thang tâm thần
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng thông báo:
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Ban quản lý Chương trình ChildFund huyện Trà Lĩnh tổ chức mời thầu thi công xây dựng 2 gói thầu:
Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình: Nhà trạm kiểm soát liên hợp, cổng Quốc môn Cửa khẩu Sóc Giang
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BĂNG THÔNG BÁO Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình: Nhà trạm kiểm soát liên hợp, cổng Quốc môn Cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam
Ngày 25/10/20l6, Sở Tư pháp Cao Bằng tiếp nhận hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của cháu SONG GA HYUN LINH.
Thông báo mời thầu
Ủy ban nhân dân xã Cách Linh, huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng thông báo mời thầu
Gia hạn cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016
Ngày 13/9/2016, Ban Tổ chức Cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 05/QĐ-BTC về việc gia hạn cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng thông báo bổ sung nhu cầu tuyển dụng CCVC
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng thông báo bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trực thuộc Tỉnh uỷ Cao Bằng năm 2016.
Tập trung triển khai Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa
Báo Cao Bằng vừa nhận được Công văn số 629/PC-VP ngày 29/8/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc hỗ trợ thông báo đến người dân về Dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Để đảm bảo việc thông báo...
Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh
Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã (HTX) kiểu mới đã ban hành thể lệ Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh như sau:
Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim Cao Bằng báo cáo tài chính năm 2015
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Ban quản lý chương trình dự án ChildFund huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng và tổ chức ChildFund Việt Nam tiến hành tổ chức mời chọn thầu xây lắp:
LỜI CẢM ƠN
Gia đình chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:
THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 12 (2015 - 2016)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 677/QĐ-LHHVN ngày 22/9/2015)
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Tên cơ quan/ đơn vị: Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng.
Bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất gồm 21 lô đất thuộc khu D, trung tâm huyện lỵ Phục Hòa
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng tổ chức bán đấu giá tài sản.