Thông báo tuyển lao động
Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi (NKT&TMC) tỉnh Cao Bằng thông báo tuyển dụng lao động là NKT&TMC đi học nghề làm hương xuất khẩu tại Công ty cổ phần Dân Sinh Hà Nam.
Thể lệ cuộc thi viết về “Xây dựng Đảng” trên Báo Cao Bằng
Thông báo về việc bổ sung điều kiện đăng ký dự tuyển công chức
Thông báo về việc bổ sung điều kiện đăng ký dự tuyển công chức đối với Huyện uỷ Hà Quảng tỉnh Cao Bằng năm 2013
Thông báo về việc bổ sung điều kiện đăng ký dự tuyển công chức
THÔNG BÁO Thông báo Về việc bổ sung điều kiện đăng ký dự tuyển công chức đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng năm 2013
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức
Thông Báo Về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trực thuộc Tỉnh ủy Cao Bằng Năm 2013
Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, năm 2013
THÔNG BáO Nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trực thuộc Tỉnh uỷ Cao Bằng Năm 2013
Thông báo mời thầu của Dự án VIE/027
DỰ ÁN VIE/027 Hỗ trợ chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo tại Cao Bằng và Bắc Kạn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ hai
Thông báo: Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ hai để tham gia Cuộc thi toàn quốc lần thứ 9 (2012 - 2013)
Trường Trung cấp Nghề Cao Bằng thông báo mời chào hàng
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
Ban phát triển xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên thông báo mời thầu
THÔNG BÁO MỜI THẦU