THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
THÔNG BÁO MỜI THẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Huyện ủy Trà Lĩnh chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ Đại hội Đảng: 06 máy điều hòa không khí loại 27.000 BTU, 03 máy điều hòa không khí treo tường loại 12.000 BTU; tháo dỡ cáp điện...
Dự án VIE/027 thông báo mời thầu
Cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg (Lux-Development) thay mặt dự án VIE/027 Hỗ trợ chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo tại Cao Bằng và Bắc Kạn, thông báo mời thầu:
Thông báo: Về việc tiếp đảng viên và công dân
- Căn cứ Quy định số 04-QĐ/UBKTTU, ngày 21/10/2014 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Cao Bằng Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của UBKT Tỉnh ủy; UBKT Tỉnh ủy thông báo thời gian, địa điểm, nội dung...
Dự án VIE/027 thông báo mời thầu
Cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg (Lux-Development) thay mặt Dự án VIE/027 Hỗ trợ chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo tại Cao Bằng và Bắc Kạn thông báo mời thầu:
Thông báo Chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh thông báo Chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
- Tên bên mời thầu: Chi cục Văn thư lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng.
Đề cương bổ sung ôn tập môn thi điều kiện Kỳ thi tuyển CCVC khối Đảng
Hội đồng tuyển dụng CCVC thông báo đề cương bổ sung ôn tập môn thi điều kiện (Tin học văn phòng) tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Cao Bằng năm 2014.
Danh mục tài liệu ôn thi tuyển CCVC khối Đảng
Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Cao Bằng năm 2014 như sau:
Kế hoạch Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 4
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 4 (2014 - 2015) để tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 11 (2014 - 2015).
Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh - Thiếu niên và Nhi đồng Toàn quốc lần thứ 11 (2014 - 2015)
Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh - Thiếu niên và Nhi đồng Toàn quốc lần thứ 11 (2014 - 2015).
Thông báo thời gian thi tuyển dụng CC,VC khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể năm 2014
Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phổ biến nội quy, hướng dẫn nội dung cho các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Cao Bằng năm 2014.
Thông báo nhu cầu tuyển chọn trí thức trẻ bố trí các chức danh công chức cấp xã đợt 2/2014
Thực hiện Kế hoạch tuyển chọn trí thức trẻ bố trí các chức danh công chức cấp xã đợt 2 năm 2014, Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ bố trí các chức danh công chức cấp xã đợt 2 năm 2014 thông báo nhu cầu tuyển chọn trí thức...
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Huyện ủy huyện Hạ Lang chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu (Áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi trong nước) gói thầu xây lắp, mua sắm thiết bị, công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc huyện ủy Hạ Lang. Hạng mục:...
Thông báo tuyển dụng CCVC khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trực thuộc Tỉnh ủy Cao Bằng năm 2014.