Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Văn phòng Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Thứ sáu 01/07/2022 13:00

Ngày 1/7, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác Đảng bộ, công tác văn phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh dự và chỉ đạo.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.

6 tháng đầu năm, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định, đặc biệt Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra, nhiều nhiệm vụ phát sinh, đột xuất được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo chất lượng, kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu công tác của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, tập thể Văn phòng Tỉnh ủy đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đề ra. Công tác tham mưu tổ chức, điều hành, công tác lãnh đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới, chất lượng tham mưu ngày càng nâng cao; công tác thông tin tổng hợp bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính xác, có chiều sâu, đúng định hướng của cấp ủy và bảo mật theo quy định; thường xuyên nắm bắt, thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương trên tất cả các lĩnh vực. Tham mưu chuẩn bị tốt nội dung phục vụ 6 hội nghị Ban Thường vụ, 14 cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy, 2 hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nhiều hội nghị quan trọng khác. Tiếp nhận, xử lý 13.497 văn bản đến, chuyển 3.354 văn bản đi của Tỉnh ủy đảm bảo kịp thời, chính xác; phục vụ 62 lượt người đến khai thác tài liệu với tổng số tài liệu đưa ra phục vụ, khai thác sử dụng 457 văn bản.

Các mặt công tác tổ chức hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị có nhiều tiến bộ; công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng chặt chẽ, linh hoạt. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong quản lý tài chính, tài sản và mạng thông tin của Đảng. Đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công việc, thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí..., góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

6 tháng cuối năm, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, quần chúng. Quan tâm công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bám sát chương trình công tác Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022 và lịch công tác hằng tuần của Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo, điều hành các phòng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc. Giúp Thường trực Tỉnh ủy đôn đốc, chuẩn bị các nội dung trong chương trình công tác của cấp ủy, các hội nghị của cấp ủy; phục vụ tốt các cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy, hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn chỉnh, ban hành các văn bản sau các hội nghị. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các thông báo, kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê đề nghị cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, động viên lẫn nhau trong toàn đơn vị; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và kiện toàn bộ máy; cải tiến lề lối, phương pháp làm việc; không ngừng nghiên cứu, học hỏi để nâng cao trình độ. Tiếp tục bám sát quy chế, chương trình công tác của lãnh đạo; nâng cao chất lượng tham mưu với tinh thần chủ động, thiết thực, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Quản lý tài sản chặt chẽ đúng quy định; đẩy nhanh việc bàn giao trụ sở Tỉnh ủy; làm tốt công tác chỉnh lý tài liệu, không để ùn ứ; đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư và xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh ủy; quyết tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Văn phòng Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), 92 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy Đảng (18/10/1930 - 18/10/2022) đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

Minh Hòa

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh