Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2022

Thứ năm 13/01/2022 14:00

Sáng 13/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì.

Tham dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại điểm cầu Cao Bằng, tham dự có lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Cao Bằng.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Triển khai thực hiện công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác phòng, chống dịch để hình thành nhiều mô hình phòng, chống dịch sáng tạo, thiết thực, ý nghĩa.

Chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại với nhân dân và đẩy mạnh cải cách hành chính. Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", bảo vệ chủ quyền đất nước, là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương báo cáo tham luận về những bài học kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác dân vận.

Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị ngành dân vận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với nhân dân. Cụ thể hóa và thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ” gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ban dân vận các cấp nghiên cứu, tham mưu cho các cấp ủy và hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động và đội ngũ cán bộ của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, đơn vị. Triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19 linh hoạt, an toàn, hiệu quả, tích cực tham gia phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy sức mạnh của toàn dân trong thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động, phong trào Thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng; kịp thời khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, cá nhân điển hình tiên tiến.

Phương Anh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh