Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh

Thứ năm 24/11/2022 04:00

Chiều 23/11, tiếp tục chương trình làm việc, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết dự kiến trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Đồng chí Nông Văn Tuân, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch; lãnh đạo một số sở, ngành. 

Cuộc họp thông qua: Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND, ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tổ chức đặc thù tỉnh Cao Bằng; Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày về Dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu cho ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 30, theo đó, nâng mức phụ cấp một số chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm, tổ dân phố và mức bồi dưỡng của người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố với tổng kinh phí dự kiến trên 159 tỷ đồng, tăng 18,6 tỷ đồng. Về nội dung này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch đề nghị cần xem xét lại mức chi cho người hoạt động không chuyên trách cấp xóm cho phù hợp với công việc, đặc biệt tại những địa phương thực hiện sáp nhập. 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng đề nghị làm rõ căn cứ áp dụng mức hệ số đối với những người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố, đặc biệt đối với chức danh nhân viên thú y và khuyến nông viên; quy định chi trả mức hỗ trợ đối với những xóm đặc thù theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Phiên họp cho ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng năm 2023; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng năm 2023.

Theo đó, tổng số biên chế công chức giao năm 2023 là 2.057 biên chế, giảm 18 biên chế so với năm 2022, trong đó, biên chế giao các sở, ban, ngành là 1.124 biên chế; UBND các huyện, Thành phố 927 biên chế; thu hồi 6 biên chế sau sáp nhập đơn vị hành chính; giao tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 là 16.269 biên chế, hiện đã trình giao bổ sung 228 biên chế giáo viên theo nhu cầu biên chế còn thiếu so với định mức cho UBND các huyện, Thành phố năm học 2022 - 2023; giao 63 biên chế sự nghiệp cho các hội đặc thù cấp tỉnh, 11 biên chế cấp huyện, dự phòng 2 biên chế.

Dự  thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tổ chức đặc thù tỉnh Cao Bằng; Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh, lựa chọn con người là tổ trưởng tổ dân phố để hưởng phụ cấp; nên bỏ chức danh kiêm nhiệm đội trưởng đội dân phòng.

Về Dự thảo Nghị quyết quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách nNhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đối với cấp tỉnh kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh nên thực hiện theo đúng dự toán cụ thể hằng năm và một số dự thảo nghị quyết khác như: Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nông Văn Tuân phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nông Văn Tuân đề nghị các sở, ban, ngành tiếp thu ý kiến của đại biểu cần bổ sung, hoàn chỉnh nội dung dự thảo các báo cáo, nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh.

P.O

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*)

  (*)

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh