Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Phấn đấu hoàn thành 100% tiến độ giải ngân vốn chương trình MTQG xây dựng NTM

Thứ sáu 05/08/2022 13:00

Ngày 5/8, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh, thành phố triển khai CTMTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025.

Dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các CTMTQG tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, phụ trách CTMTQG xây dựng NTM; các thành viên BCĐ thực hiện CTMTQG xây dựng NTM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu ý kiến về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện CTMTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương liên quan trình Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các địa phương xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, phương án lồng ghép các nguồn vốn triển khai CTMTQG. Theo đó, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 40% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% xã đạt chẩn NTM kiểu mẫu và không có xã dưới 15 tiêu chí; thu nhập của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Đến tháng 7/2022, cả nước có 5.813/8.227 xã đạt chuẩn NTM, trong đó, 803 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 94 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 17 tiêu chí/xã; 254 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM. 18 tỉnh có 100% xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 tỉnh: Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

63/63 tỉnh, thành phố đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, có 8.340 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó 65,5% sản phẩm 3 sao, 33,3% sản phẩm 4 sao, 1% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 20 sản phẩm 5 sao. Các sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định giá trị và chất lượng trên thị trường, được người dân tín nhiệm. Về nguồn vốn phân bổ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022, các địa phương được bố trí trên 39.632 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư phát triển và nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện CTMTQG xây dựng NTM.

Thực hiện CTMTQG xây dựng NTM, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Cao Bằng có 11 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 64 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 47 xã đạt 7 - 9 tiêu chí. Hiện nay, toàn tỉnh chưa có xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; chưa có cấp huyện đạt chuẩn NTM. 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 17 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 12,2%. Từ nguồn vốn Trung ương đầu tư và lồng ghép một số nguồn vốn khác, tỉnh huy động trên 6.363 tỷ đồng nguồn lực xây dựng NTM.

Về hoàn thiện khung pháp lý thực hiện CTMTQG xây dựng NTM, ngay từ đầu năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện CTMTQG xây dựng NTM; Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về lãnh đạo thực hiện các CTMTQG. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các nguồn vốn; chương trình OCOP… Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị các bộ, ngành sớm xây dựng, ban hành thông tư hướng dẫn để các địa phương có căn cứ thực hiện các CTMTQG xây dựng NTM hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và kiến nghị: Sớm ban hành văn bản hướng dẫn, nhất là về tiêu chí xã chưa đạt chuẩn NTM, nguồn vốn sự nghiệp phân bổ nguồn lực và ưu tiên các tỉnh miền núi khó khăn; cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ hạ tầng cơ sở trong xây dựng NTM; bộ tiêu chí NTM nâng cao...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh: Các bộ, ngành Trung ương khẩn trương xây dựng, ban hành các thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện các CTMTQG xây dựng NTM; nghiên cứu rà soát, giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình thực hiện CTMTQG xây dựng NTM; hoàn thiện phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương. Nhất là đối với các địa phương cần khẩn trương trình HĐND cấp tỉnh thông qua nghị quyết để triển khai thực hiện chương trình kịp thời theo quy định. Đồng thời, ban hành các văn bản quản lý điều hành cụ thể hóa cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng NTM phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương. Phấn đấu năm 2022, hoàn thành 100% tiến độ giải ngân nguồn vốn CTMTQG xây dựng NTM.

P.O

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh