Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Khảo sát kết quả triển khai, thực hiện các nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm, tổ dân phố tại Nguyên Bình

Thứ hai 13/09/2021 13:00

Ngày 13/9, đoàn khảo sát HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn khảo sát kết quả triển khai, thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính  cấp xã và sáp nhập xóm, tổ dân phố tại huyện Nguyên Bình.

Thực hiện Nghị quyết số 897 ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 9/9/2019 của HĐND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Nguyên Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn. Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, toàn huyện có 20 xã, thị trấn; 210 xóm, tổ dân phố; sau sáp nhập, toàn huyện có 17 xã, thị trấn; 119 xóm, tổ dân phố; giảm từ 20 xã, thị trấn xuống còn 17 xã, thị trấn. 

Đối với tổ dân phố, sau sáp nhập giảm từ 210 xóm, tổ dân phố xuống còn 119 xóm, tổ dân phố (trong đó có 8 tổ dân phố, 111 xóm hành chính). Sau sắp xếp, toàn huyện có 1 tổ dân phố; 50 xóm, tổ dân phố đạt 50%; 68 xóm chưa đạt theo quy định Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 13/12/2018 của Bộ Nội vụ; 117/133 người hoạt động không chuyên trách cấp xã; 293/367 người hoạt động không chuyên trách cấp xóm theo quy định Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh. Thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng dôi dư theo Nghị quyết số 48/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh, toàn huyện có 1.436 được hỗ trợ với tổng kinh phí 4,7 tỷ đồng, trong đó, giải quyết chế độ, chính sách cho 52 trường hợp (cán bộ, công chức cấp xã, trưởng công an cấp xã dôi dư sau sáp nhập) với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng.

Nhìn chung, công tác sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình điều kiện thực tế địa phương. Bộ máy cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở sau sáp nhập được củng cố kiện toàn, từng bước ổn định đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức dôi dư kịp thời, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Lãnh đạo huyện Nguyên Bình phát biểu kiến nghị về công tác sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn.

Huyện Nguyên Bình kiến nghị những khó khăn, vướng mắc sau sáp nhập tại 2 xã Vũ Minh, Minh Tâm: Nhà nước tiếp tục có cơ chế, chính sách quan tâm đến đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau sáp nhập; thủ tục kê khai hồ sơ cho một số đối tượng dôi dư còn chậm; việc bố trí nhân viên thú y, khuyến nông ở các xã, thị trấn, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, ở một số xóm vùng sâu, vùng xa của 2 xã hạ tầng giao thông còn khó khăn, địa bàn rộng, không thuận tiện cho việc quản lý, tổ chức họp xóm tại cơ sở; sau sáp nhập, một số xóm tăng về số hộ và nhân khẩu nên các công trình thiết yếu như nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân.  

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch đề nghị huyện Nguyên Bình trong thời gian tới cần có định hướng, giải pháp, lộ trình tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện; quan tâm đến nguyện vọng, tư tưởng của cán bộ, công chức, nhân dân. Rà soát các trường hợp chưa được hưởng chế độ, chính sách; chú trọng công tác kiểm tra đối với các xã về việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh sau sáp nhập đơn vị hành chính.

P.O

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh