Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thứ năm 20/01/2022 18:00

Ngày 20/1, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 7. Tham dự có đại biểu các ban Đảng Trung ương theo dõi Cao Bằng; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Các đồng chí: Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Hội nghị thảo luận dự thảo các văn bản: Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy các cấp năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển đô thị Phục Hòa, huyện Quảng Hòa đạt tiêu chí đô thị loại IV giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung); Chương trình công tác của BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Tỉnh ủy; Báo cáo kiểm điểm hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị có 17 ý kiến của đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí cao với nội dung dự thảo các báo cáo, nghị quyết, quy chế và văn bản trình tại hội nghị. Đồng thời, cho ý kiến đề xuất liên quan một số nội dung đối với các dự thảo.

Trong đó, đối với Dự thảo Nghị quyết xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đại biểu đề nghị trong nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nên cụ thể hơn các chỉ tiêu và xác định rõ các nguồn lực để thực hiện; xem xét, bổ sung thêm lĩnh vực du lịch vào mục tiêu ưu tiên chuyển đổi số.

Đối với Dự thảo Chương trình công tác của BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022, đề nghị bổ sung, đánh giá sơ kết, tổng kết các đề án đã và đang triển khai; một số nội dung cụ thể liên quan đến tình hình triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá; một số nội dung về chương trình công tác của BCH, Ban Thường vụ

Dự thảo Nghị quyết về phát triển đô thị Phục Hòa (Quảng Hòa), cần làm rõ thêm một số thông tin về các quan điểm, chức năng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể xây dựng đô thị Phục Hòa; những vấn đề đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, gắn phát triển kinh tế  - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh...

Các đại biểu biết quyết thông qua các dự thảo trình tại hội nghị.

Các đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm đề xuất với Trung ương phân công các tập đoàn, công ty hỗ trợ các huyện nghèo xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong hỗ trợ các huyện, Thành phố triển khai thực hiện lập quy hoạch của địa phương; chỉ đạo cơ quan tham mưu soạn thảo văn bản ngắn gọn, cụ thể, sát thực và dễ hiểu.

Tại hội nghị, các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết và văn bản trình tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu các ý kiến và chỉ đạo cơ quan tham mưu, tổ giúp việc bổ sung, hoàn thiện các văn bản, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ký ban hành để tổ chức thực hiện. Đồng thời nhấn mạnh: Việc tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy tại hội nghị lần này góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đề nghị các cấp, ngành, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các địa phương, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò nêu gương; quan tâm đổi mới phương thức, cách làm; nghiên cứu, xây dựng các phương án, kịch bản điều hành, chương trình, kế hoạch thực hiện; thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, có kết quả rõ ràng, cụ thể; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế làm việc, các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy. 

T.L

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh