Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình MTQG 6 tháng đầu năm

Thứ năm 04/08/2022 18:00

Ngày 4/8, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình MTQG 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch thực hiện 3 chương trình MTQG trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu tại hội nghị.

Giai đoạn 2021 - 2025, tổng vốn ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh trên 4.669 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 4.447 tỷ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh trên 222 tỷ đồng. Riêng năm 2022, tổng kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình MTQG 1.648 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo 10/10 huyện, Thành phố. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, trong thời gian triển khai gặp một số vướng mắc như: nguồn vốn chương trình MTQG giao chậm, các văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa đồng bộ và đầy đủ, nhất là các văn bản hướng dẫn thực hiện vốn sự nghiệp thực hiện chương trình, gây khó khăn cho công tác giải ngân vốn năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến về các giải pháp, nhiệm vụ triển khai kế hoạch thực hiện 3 chương trình MTQG năm 2022, trong đó, tập trung đẩy nhanh việc xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình MTQG thuộc trách nhiệm của tỉnh; xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện vốn sự nghiệp. Tổ chức thực hiện giải ngân vốn các dự án sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện các chương trình MTQG ở các cấp, ngành, đáp ứng nhu cầu về chuyên môn để thực hiện các chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị các cơ quan thường trực phối hợp với các sở, ngành thống kê, rà soát lại từng chương trình để chủ động trong việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, văn bản hướng dẫn kịp thời; rà soát lại các mục tiêu cụ thể trong 3 chương trình MTGQ để tỉnh sớm phê duyệt kế hoạch thực hiện. Đưa ra giải pháp giao vốn thực hiện các dự án đầu tư theo quy định, xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện vốn sự nghiệp trước ngày 30/8/2022.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục tham mưu UBND tỉnh có kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương khẩn trương giao vốn thực hiện dự án 5 về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo. Sở Nội vụ phát động phong trào thi đua cụ thể, trong đó huy động các lực lượng phát huy vai trò của đoàn thể và lực lượng vũ trang trong thực hiện các chương trình MTQG.

Các sở, ngành, địa phương tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện các chương trình MTQG, đổi mới, lựa chọn nội dung tài liệu, cách thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm.

Hoài An

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh