Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị định số 34 và Nghị quyết số 30 tại Thạch An

Thứ tư 17/08/2022 18:00

Chiều 17/8, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch làm trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND tỉnh quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn ở xóm, tổ dân phố; mức bồi dưỡng, số lượng người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố tại xã Lê Lợi, thị trấn Đông Khê và UBND huyện Thạch An. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ.

Xã Lê Lợi có 6 xóm, khu dân cư với 492 hộ, 2.022 nhân khẩu, là xã loại II được sáp nhập một số xóm từ xã Danh Sỹ; xã được bố trí 8 người hoạt động không chuyên trách, đã bố trí 4 cán bộ bán chuyên trách; 5 người kiêm nhiệm các chức danh; 18 người hoạt động không chuyên trách ở xóm, đã bố trí 17 người; 18 người trực tiếp tham gia công việc ở xóm, đã bố trí 15 người, 14 người kiêm nhiệm. Về chế độ, chính sách, năm 2021 có 36 người được chi trả phụ cấp, bồi dưỡng 633,3 triệu đồng; 31 người được bồi dưỡng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thị trấn Đông Khê có 9 xóm, tổ dân phố với 1.201 hộ, 4.644 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 27,80%, hộ cận nghèo chiếm 13,64%. Thị trấn bố trí 20 chức danh cán bộ, công chức, 6 chức danh không chuyên trách cấp xã; 23 chức danh không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố, 13 người kiêm nhiệm; 28 người trực tiếp tham gia công việc ở xóm, 21 người kiêm nhiệm. Từ năm 2021 đến nay, có 59 người được chi trả phụ cấp và bồi dưỡng với số tiền 1 tỷ 021 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND huyện Thạch An báo cáo tại buổi giám sát.

Huyện Thạch An có 14 đơn vị hành chính, gồm 13 xã, 1 thị trấn. Huyện có 111 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đã bố trí 89 người, chưa bố trí 22 người, 51 người kiêm nhiệm; bố trí 30 cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách; 51 người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm chức danh. 285 người hoạt động không chuyên trách xóm, tổ dân phố, đã bố trí 266 người, chưa bố trí 19 người, kiêm nhiệm 156 người; 289 người trực tiếp tham gia công việc ở xóm, tổ dân phố, đã bố trí 269 người, chưa bố trí 20 người, 227 người kiêm nhiệm.

Về trình độ chuyên môn, có 19/89 chức danh cấp xã chưa qua đào tạo; 402/535 người trực tiếp tham gia công việc ở xóm, tổ dân phố chưa qua đào tạo. Năm 2021, tổ chức 7 lớp bồi dưỡng cho 505 người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia công việc cấp xóm, tổ dân phố. Từ năm 2021 đến nay, có 1.256 lượt người được chi trả phụ cấp, bồi dưỡng 12 tỷ 785,7 triệu đồng; 78/89 người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên 324,8 triệu đồng.

Tuy nhiên, số lượng người hoạt động không chuyên trách được bố trí ít, khối lượng công việc nhiều, một người phải kiêm nhiệm thêm chức danh khác nên việc lựa chọn người có trình độ chuyên môn phù hợp gặp khó khăn, chất lượng, hiệu quả công việc không cao. Mức phụ cấp chi trả hằng tháng thấp, chưa thu hút được nguồn nhân lực.

Huyện kiến nghị cần tăng thêm chức danh khuyến nông, khuyến lâm viên của xóm; xem xét tăng mức phụ cấp, bồi dưỡng đối với người người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xóm và người trực tiếp tham gia công việc của xóm để nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt công việc được giao.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch kết luận buổi giám sát.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo của huyện Thạch An trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND tỉnh trên địa bàn huyện. Đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn bổ sung, hoàn thiện một số nội dung trong báo cáo; tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của huyện, đoàn giám sát sẽ tổng hợp đề nghị tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Minh Huệ

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh