Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh

Thứ năm 24/11/2022 19:00

Chiều 24/11, tiếp tục chương trình làm việc, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo một số nghị quyết dự kiến trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Đồng chí La Văn Hồng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo; lãnh đạo một số sở, ngành.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

Cuộc họp thẩm tra và cho ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình số 2957/TTr-UBND, ngày 14/11/2022 về ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh; Tờ trình số 2958/TTr-UBND, ngày 14/11/2022 về thông qua danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2023; Tờ trình số 2959/TTr-UBND, ngày 14/11/2022 về việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh để thực hiện dự án năm 2023; Tờ trình số 2995/TTr-UBND, ngày 15/11/2022 về Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Tờ trình số 2992/TTr-UBND, ngày 15/11/2022 về Dự thảo Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh.

Đối với Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh, trong đó bao gồm: phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Về Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2023, các đại biểu đề nghị cần xác định rõ căn cứ của các công trình cần thu hồi đất; có kế hoạch rà soát lại đối với những dự án, công trình chậm triển khai. Các đại biểu cũng cho ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh...

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh La Văn Hồng phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh La Văn Hồng đề nghị các sở, ban, ngành tiếp thu ý kiến của đại biểu và khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh nội dung dự thảo các nghị quyết dự kiến trình kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh.

Thế Hiển

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh