Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Ban Dân tộc tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ ba 10/01/2023 13:47

Ngày 10/1, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, một số sở, ngành; phòng dân tộc các huyện, Thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xây dựng các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, kế hoạch, quyết định, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc và triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành chức năng liên quan và các địa phương vùng đồng bào DTTS&MN tích cực, chủ động tham mưu và triển khai CTMTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS&MN bảo đảm tiến độ đề ra. Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các địa phương vùng đồng bào DTTS&MN về CTMTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS&MN có bước chuyển biến tích cực.

Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện cơ bản hoàn thành nội dung chương trình công tác; tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác tham mưu; bám sát tình hình địa phương cơ sở để kịp thời phát hiện, hướng dẫn và báo cáo kiến nghị, tham mưu giải quyết, xử lý những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách cho người có uy tín theo quy định. Thục hiện tốt Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động vùng DTTS&MN, Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2025” và công tác nâng cao kiến thức, kỹ năng hỗ trợ làm du lịch cộng đồng cho các thôn, bản vùng đồng bào DTTS&MN…

Năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch, cơ chế thực hiện liên quan trong triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt CTMTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025. Thực hiện tốt các chương trình chính sách dân tộc; bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của Tỉnh ủy, các nghị quyết của HĐND các cấp và các quyết định của UBND các cấp về kế hoạch phát triển KT - XH để xây dựng các kế hoạch chi tiết đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu của chương trình, chính sách dân tộc. Chỉ đạo các cấp, ngành nắm tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp điều hành, chỉ đạo sát thực tiễn. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện các dự án, chương trình, chính sách để kịp thời phát hiện và khắc phục những sai sót trong quá trình thực hiện…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị Ban Dân tộc tỉnh, các địa phương thuộc diện thụ hưởng các CTMTQG và các sở, ngành liên quan nắm tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp điều hành, chỉ đạo sát thực tiễn, hiệu quả. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các ban, ngành tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng theo mục tiêu chương trình, chính sách đề ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách dân tộc, nhất là đối với cơ sở, trong đó, tập trung hướng dẫn và giám sát thực hiện các nội dung chính sách của CTMTQG bảo đảm đúng quy trình, quy định; kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở. Các huyện tiếp tục chỉ đạo phòng dân tộc, các phòng, ban hỗ trợ để triển khai dự án chính sách dân tộc trên địa bàn hiệu quả…

K.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh