Thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2022

Thứ tư 20/04/2022 05:00

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 892/KH-BCĐ về thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2022.

Tuyên truyền phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm tại các trường học nhằm nâng cao kỹ năng sống cho học sinh.

Với mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân; tăng cường chỉ đạo làm chuyển biến nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. Triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý các loại tệ nạn xã hội từ sớm, từ xa nhằm nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, mại dâm, các nhóm nguy cơ cao; tăng cường sử dụng mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền; duy trì, phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông, Internet, mạng xã hội đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; gửi tin nhắn, thông điệp tuyên truyền phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên hệ thống điện thoại di động. Xây dựng, đa dạng hóa các chương trình, phóng sự, phim tài liệu, bản tin… tuyên truyền; tăng cường phát sóng vào các khung giờ có nhiều người theo dõi.

Tổ chức các hoạt động truyền thông phòng, chống ma túy, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao gồm: học sinh, sinh viên, người lao động; tranh thủ sự ủng hộ của người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số như già làng, trưởng bản…, để tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy tại các vùng trọng điểm.

Về công tác phòng, chống HIV/AIDS, tăng cường công tác giám sát, phát hiện, tư vấn xét nghiệm HIV cho đối tượng nguy cơ cao, phấn đấu phát hiện mới 55 trường hợp nhiễm HIV; 100% người nhiễm HIV mắc mới đều được quản lý, theo dõi, điều trị. Duy trì và nâng cao chất lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho 1.650 bệnh nhân.

Mở rộng điều trị ARV cho 700 bệnh nhân HIV/AIDS; tiếp tục duy trì chất lượng điều trị ở mức độ cao, tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế đạt trên 95%; 95% bệnh nhân HIV/AIDS được điều trị ARV qua nguồn bảo hiểm y tế. Triển khai các biện pháp đảm bảo tài chính bền vững cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo đảm tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Về công tác phòng, chống ma túy, tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 3146/KH-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham mưu thường trực và lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống ma túy.

Chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo và đánh giá tình hình. Nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy; triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống ma túy trên tuyến trọng điểm. Triển khai, nhân rộng các mô hình đấu tranh phòng, chống ma túy.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân để phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tập trung triển khai các giải pháp, biện pháp nhằm kiềm chế phát sinh người nghiện mới, người sử dụng trái phép chất ma túy. Quản lý chặt chẽ, không để người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy vi phạm pháp luật.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã chính quy và các lực lượng liên quan khác ở cơ sở trong công tác phòng, chống ma túy ngay từ cơ sở. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn về chẩn đoán xác định tình trạng nghiện ma túy ở cơ sở theo quy định mới. Nghiên cứu các bài thuốc hỗ trợ cắt cơn cho người nghiện ma túy phù hợp với các loại ma túy khác nhau. Nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy.

Rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện theo quy định Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xây dựng cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh và duy trì, mở rộng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; tham gia nghiên cứu, xây dựng và triển khai mô hình thí điểm hỗ trợ, tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người nghiện ma túy với sự tham gia của tòa án. Triển khai hiệu quả công tác rà soát, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tạo việc làm giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Về công tác phòng, chống mại dâm, tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 3068/KH-UBND ngày 9/11/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm; tổ chức các chương trình, biên soạn tài liệu hướng dẫn, truyền thông, tuyên truyền phòng, chống mại dâm; nghiên cứu, xây dựng, hướng dẫn hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng. Biên soạn tài liệu, tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, các cấp, ngành, tổ chức liên quan.

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm triển khai một cách toàn diện và hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm thông qua xây dựng, ký kết và tổ chức triển khai các quy chế phối hợp; kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2022; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống mại dâm tại một số địa bàn trọng điểm.

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, Thành phố chỉ đạo thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; bố trí vốn ngân sách địa phương cho công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa và công tác cai nghiện ma túy; phối hợp liên ngành, duy trì cơ chế trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan, ban, ngành liên quan ở địa phương với cơ quan, ban, ngành của tỉnh; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh