Hiệu quả Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tại huyện Nguyên Bình

Thứ tư 12/01/2022 05:00

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới triển khai tại Cao Bằng từ năm 2016 - 2020. Năm 2017, huyện Nguyên Bình được chọn thực hiện chương trình; UBND huyện thành lập tổ công tác giúp các xã được hỗ trợ chuyển biến mạnh mẽ trong các tiêu chí về vệ sinh môi trường nông thôn.

Công trình nước sạch Trạm Y tế xã Vũ Minh (Nguyên Bình) được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn.

Qua khảo sát tổng thể huyện Nguyên Bình lựa chọn các xã: Minh Tâm, Minh Thanh, Bắc Hợp, Thể Dục thực hiện chương trình. Đây là những xã vừa thuận lợi vừa khó khăn, như Minh Tâm là xã điểm sớm về đích xây dựng nông thôn mới, được hỗ trợ đầu tư sẽ tạo đà phát triển nhanh và bền vững. Minh Thanh là xã có một nửa vùng đồng, điều kiện ăn ở, sinh hoạt cơ bản ổn định, nhưng một nửa vùng cao thuộc địa bàn xã Thái Học (cũ) chủ yếu là đồng bào Mông, Dao còn nhiều khó khăn, cần được đầu tư có trọng điểm để đạt mục tiêu vệ sinh toàn xã. Thể Dục là xã gần trung tâm huyện, cần tập trung phát triển về mọi mặt. Bắc Hợp là địa bàn xa trung tâm, địa hình cách trở, nếu thực hiện đạt kết quả tốt sẽ là động lực thúc đẩy các xã vùng cao học tập.

Tại các xã thực hiện chương trình, tổ công tác quán triệt yêu cầu đưa chỉ tiêu vệ sinh môi trường vào kế hoạch phát triển KT - XH của địa phương; tổ chức hội nghị triển khai, truyền thông cấp xã về vai trò của nước sạch và vệ sinh môi trường, vận động các hộ gia đình xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và rửa tay với xà phòng.      

Với sự nỗ lực của các cấp, ngành và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2019, sau 2 năm thực hiện chương trình, qua kiểm đếm xác nhận vệ sinh toàn xã tại 2 xã Minh Tâm, Minh Thanh của Ngân hàng Thế giới cho thấy, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh tăng lên rõ rệt, xã Minh Thanh tăng từ 56% lên 78,1%, xã Minh Tâm tăng từ 65,4% lên 86,2%; cả 2 xã hoàn thành mục tiêu vệ sinh toàn xã. Tháng 7/2020 tiến hành kiểm đếm tại 2 xã Bắc Hợp, Thể Dục, kết quả, xã Thể Dục có 64,4% hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh (tăng 11,1%); xã Bắc Hợp có 262/310 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, đạt 84,5% (tăng 26,2%).

Qua hơn 3 năm thực hiện chương trình, 4 xã được chọn làm điểm đầu tư đem lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập xã Minh Thanh với xã Thái Học thành xã Vũ Minh, các chỉ số trở về mức thấp chỉ còn 41%, xã tiếp tục phấn đấu để đạt mục tiêu vệ sinh toàn xã. Nhìn chung toàn huyện, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt thấp, các xã: Thái Học (cũ) đạt 11%, Vũ Nông 28%, Quang Thành 28%, Tam Kim 38,5%; bình quân toàn huyện đạt 54%. Đời sống kinh tế khó khăn, thói quen tập quán vẫn là rào cản không dễ vượt qua. Năm 2020, huyện Nguyên Bình tiếp tục vận động 241 hộ gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh trên cơ sở kết hợp nguồn kinh phí của Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, Chương trình xây dựng nông thôn mới, mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng đối với hộ cận nghèo, mức 2,5 triệu đồng đối với hộ nghèo và gia đình chính sách. Kết quả có 141 hộ đăng ký, xã Hoa Thám có 3 hộ đăng ký, Mai Long 27 hộ, Quang Thành 94 hộ…

 Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn là sự kết hợp chặt chẽ giữa đầu tư xây dựng công trình và công tác truyền thông, vận động để chuyển biến nhận thức và thay đổi hành vi của nhân dân nhằm đem lại sự phát triển ổn định, bền vững.  

Mai Hoa

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh