Bạn đang xem: Trang chủ » Quốc phòng - An ninh

Hạ Lang làm tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Thứ năm 04/08/2022 09:44

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hạ Lang làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, quốc phòng - an ninh (QPAN) được giữ vững và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hạ Lang giúp đỡ gia đình chính sách trên địa bàn xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp tổ chức tuyên truyền các văn bản của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đến công tác quốc phòng. Ban CHQS huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị và 2 trường THPT tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN và huấn luyện giáo dục QPAN cho học sinh, Luật Quốc phòng cho các đối tượng theo phân cấp. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện đổi mới về tổ chức, phương pháp tuyên truyền, nội dung đa dạng phù hợp với phong tục, tập quán của các dân tộc trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng nhiệm vụ QPAN trong tình hình mới, Ban CHQS chủ động tham mưu UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh nhân dân ngày càng vững chắc. Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ được kiện toàn đầy đủ, tích cực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng và hoàn thiện khu vực phòng thủ. Tiềm lực trong khu vực phòng thủ không ngừng được củng cố, tăng cường; cơ quan quân sự các cấp thực hiện nghiêm chỉ lệnh của Quân khu về tổ chức biên chế, duy trì thực hiện các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Ban CHQS huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố QPAN; chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ làm công tác dân vận, thực hiện tốt phong trào "Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện chung sức xây dựng nông thôn mới"… Năm 2021, tham gia giúp nhân dân, gia đình chính sách trên địa bàn 1.092 ngày công lao động sửa chữa nhà dột nát, làm đường nông thôn, nạo vét kênh mương, làm đường bê tông, xây dựng chuồng gia súc... Từ đầu năm 2022 đến nay, tham gia hơn 150 ngày công lao động giúp nhân dân xã Thị Hoa và thị trấn Thanh Nhật làm đường bê tông, nạo vét kênh mương, san nền nhà, sửa nhà cho gia đình chính sách...

Hoạt động sáng kiến, cải tiến trang thiết bị, đồ dùng huấn luyện được triển khai tích cực, hiệu quả. Năm 2021 có 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đăng ký, trong đó có 1 sáng kiến giải nhất được công nhận cấp tỉnh. LLVT huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, duy trì nghiêm các chế độ, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị; tỷ lệ vi phạm kỷ luật dưới 0,1%; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" đối với 4 đơn vị (Ban Hậu cần - Kỹ thuật, xã Cô Ngân, Thị Hoa, Thống Nhất).

Chỉ đạo duy trì tốt công tác tăng gia, chăn nuôi, khám và điều trị bệnh nhân an toàn, quân số khỏe 98,9%, tiến hành tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Năm 2021 tổ chức tiếp nhận cách ly phòng, chống dịch Covid-19 được 3.666 lượt người; 6 tháng đầu năm 2022, tổ chức điều trị F0 cho 366 công dân, tiếp nhận 1.077 công dân cách ly theo quy định. Chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng doanh trại chính quy "sáng, xanh, sạch, đẹp"; quản lý, bảo quản tốt phương tiện vận tải, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

LLVT huyện quyên góp, ủng hộ trên 48,8 triệu đồng các loại quỹ: xây dựng nông thôn mới, người nghèo, phòng, chống, lụt, bão, khuyến học… Thực hiện tốt truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa", phối hợp với các ban, ngành tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào "đền ơn đáp nghĩa"; tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, trợ cấp cho cán bộ, nhân viên cơ quan nhân dịp lễ, Tết.

Thượng tá Đoàn Văn Đại, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hạ Lang cho biết: Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; tích cực, chủ động phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Hoàn thành tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, động viên, tuyển quân, chính sách hậu phương quân đội...

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng và nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố QPAN ở địa phương, QPAN với kinh tế, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nòng cốt xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Ngọc Minh - Nông Việt Bắc

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh