Bạn đang xem: Trang chủ » Quốc phòng - An ninh

Đẩy mạnh thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ ba 31/01/2023 05:00

Thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tạo sự ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Hằng năm, các đơn vị hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng với quân số đạt 98,7%.

Ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (viết tắt là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI), Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu Tỉnh ủy kế hoạch thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được thực hiện tốt. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội kết hợp củng cố quốc phòng - an ninh (QP - AN), xây dựng tiềm lực về kinh tế gắn với xây dựng thế trận QPTD, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên, khối đại đoàn kết được phát huy. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng nâng cao.

Việc xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao được chú trọng thực hiện. Đảng ủy Quân sự tỉnh tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 9/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng nền QPTD giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 117-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng nền QPTD giai đoạn 2021 - 2025; kiện toàn các ban chỉ đạo, ban chỉ huy, hội đồng ở các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, các huyện, Thành phố; đưa nội dung các nghị quyết vào chương trình bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP - AN, chương trình huấn luyện giáo dục chính trị cho các đối tượng. Tham mưu Hội đồng Giáo dục QP - AN tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng; tổ chức giáo dục QP - AN cho học sinh, sinh viên theo đúng chương trình, cấp học, kết quả hằng năm, 100% học sinh, sinh viên đều được bồi dưỡng theo quy định; tỷ lệ học sinh, sinh viên khá, giỏi ngày càng cao.

Chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật, đạt 100% chỉ tiêu giao. Lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm vững mạnh, rộng khắp, có số lượng hợp lý.

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tổ chức. Hằng năm, hoàn thành nội dung giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống cho các đối tượng. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, kịp thời định hướng cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì tốt phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với phong trào Thi đua yêu nước của địa phương. Cán bộ, chiến sĩ giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

Nắm vững phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc” coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, tổ chức huấn luyện sát đối tượng tác chiến, địa hình, tổ chức biên chế và vũ khí, thiết bị, kỹ thuật hiện có. Hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, quân số đạt 98,7%; chất lượng được nâng lên; kiểm tra 100% đạt khá, giỏi, nhiều năm đạt giỏi, tổ chức hội thi, hội thao các cấp, tham gia cấp Quân khu đạt kết quả tốt. Chỉ đạo triển khai công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ hằng năm đối với cấp huyện đạt 2 huyện/năm, diễn tập theo nhiệm vụ phòng, chống thiên tai 1 huyện/năm, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn đạt 20 - 25% tổng số cơ sở. Đặc biệt, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2016 và năm 2021 được Ban Chỉ đạo diễn tập cấp trên đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền QPTD, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được chú trọng. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Công tác tiếp công dân, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đạt hiệu quả cao. Công tác đối ngoại được thực hiện chủ động và hiệu quả...

Đại tá Nông Tiến Dũng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và các nhiệm vụ đột xuất được giao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiềm lực và thế trận QP - AN ngày càng được củng cố và tăng cường; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Minh Hòa

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh