Ngày hội tòng quân trên quê hương cách mạng

Hòa chung không khí phấn khởi của các địa phương trong cả nước, 800 thanh niên ưu tú của tỉnh lên đường nhập ngũ vào quân đội và 175 thanh niên nhập ngũ vào công an thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Với sự chuẩn bị chu đáo, buổi lễ giao nhận quân tại các địa phương diễn ra trang trọng, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường nhập ngũ tham gia bảo vệ Tổ quốc.  

Phóng viên Điện tử

Các Album đã đăng