SÁP ONG KHOÁI – “BÁU VẬT” CỦA NGƯỜI DAO TIỀN Ở HOÀI KHAO

Xóm Hoài Khao - chiếc nôi văn hóa của dân tộc Dao Tiền ở xã Quang Thành, nằm trong quy hoạch quần thể Vườn Quốc gia Phja Oắc - Phja Đén (Nguyên Bình). Trải qua bao đời, người dân Hoài Khao vẫn gìn giữ tập tục khai thác sáp tổ ong khoái và kỹ thuật in hoa văn bằng sáp ong vô cùng độc đáo.

Bảo Bình

Các Album đã đăng