Đồn Biên phòng Ngọc Côn giữ vững thế trận lòng dân

Đồn Biên phòng Ngọc Côn được giao quản lý hơn 24 km đường biên, 32 cột mốc với 23 xóm, trong đó có 10 xóm giáp biên giới. thuộc 3 xã: Ngọc Côn, Ngọc Khê, Đình Phong (Trùng Khánh). Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn luôn thực hiện hiệu quả các mặt công tác, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Vũ Tiệp

Các Album đã đăng