Rộn ràng mía đường vào vụ

Vụ ép năm 2022 - 2023, Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng bắt đầu từ 25/11/2022 đến hết tháng 3/2023. Công ty phấn đấu thu mua và ép trên 146.400 tấn mía với tổng diện tích thu mua 2.450 ha mía thuộc vùng nguyên liệu. Tính đến nay, Công ty đã thu mua và ép trên 39.450 tấn mía nguyên liệu đạt 26,9% kế hoạch với giá thu mua mía năm nay tăng so với niên vụ trước. Sản xuất được trên 3.600 tấn đường thành phẩm.

P.V

Các Album đã đăng