Nghề chạm bạc tinh xảo của người Dao Đỏ

Bạc và các trang sức làm từ bạc có vai trò rất quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân tộc Dao Đỏ. Các sản phẩm bạc chứa đựng những giá trị văn hóa hóa, tín ngưỡng và tạo nên nét văn hóa độc đáo riêng có của đồng bào vùng cao. Để chạm khắc bạc đòi hỏi người thợ phải hội tụ được các yếu tố: khéo léo, tỷ mỉ, kiên trì, tâm huyết theo đuổi rất nhiều năm mới đạt đến kỹ thuật tinh hoa của nghề bạc.

Nguyệt Anh

Các Album đã đăng