Hồng ngâm – món quà của mùa thu

Mùa thu mang theo nhiều thức quà thơm thảo, trong đó có quả hồng ngâm. Những năm gần đây, hồng ngâm đã trở thành cây nông sản mang lại hiệu quả kinh tế, là thứ quà đặc sản cho nhiều du khách mỗi khi đến miền non nước Cao Bằng vào dịp này.

P.V

Các Album đã đăng