Lưu giữ nghề làm giấy bản truyền thống

Dân tộc Nùng An, Tày, bản Dìa Trên, xã Phúc Sen (Quảng Hòa) hiện có 65 hộ, duy trì nghề làm giấy bản truyền thống lâu đời, thân thiện với môi trường, nằm trong vùng Công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao Bằng. Từ năm 2019 đến nay, bản Dìa Trên vinh dự trở thành đối tác của CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; UBND tỉnh trao Bằng công nhận làng nghề làm giấy bản truyền thống. Giấy bản làm thủ công nên dai, bền không bị côn trùng cắn nhấm… dùng để làm giấy viết sổ sách quan trọng, viết sớ. Hiện nay, bà con làm thêm nhiều sản phẩm như: Giấy ăn, bì thư, túi, vẽ tranh, câu đối, quạt giấy, hoa, các loại con thú, vật dụng… mẫu mã đẹp, sản phẩm thân thiện với môi trường.

Trường Hà

Các Album đã đăng