Xung kích vì cuộc sống cộng đồng

Tuổi trẻ Cao Bằng đã nỗ lực duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” các thế hệ đoàn viên, thanh niên không ngừng sáng tạo, phát huy vai trò xung kích, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng kinh tế - xã hội của địa phương.

P.V

Các Album đã đăng