Giữ gìn và phát huy giá trị trang phục truyền thống các dân tộc

Cao Bằng hội tụ nhiều dân tộc thiểu số, như: Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ... sinh sống. Mỗi dân tộc đều có trang phục truyền thống riêng, mang những nét đẹp và ý nghĩa khác nhau, in dấu truyền thống văn hóa và phong tục tập quán của dân tộc, đến nay vẫn được đồng bào bảo tồn và phát huy.

P.V

Các Album đã đăng