Các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao

Đến thời điểm này, 10/10 huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, với các môn thi đấu đa dạng, phong phú, được nhân dân yêu thích và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX dự kiến tổ chức tại Sân vận động Thành phố vào ngày 15/9.

P.V

Các Album đã đăng