Pác Bó - nơi lưu dấu chân Người

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng gắn với một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam những năm 1941 - 1945. Pác Bó tự hào là nơi được Người đặt bước chân đầu tiên trở về Tổ quốc sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Khu di tích là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng Việt Nam cho các thế hệ trẻ; là điểm đến của khách du lịch trong nước, quốc tế

                                                                                            Hoàng Phúc

Các Album đã đăng