Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô huyện Bảo Lâm

Đồng bào dân tộc Lô Lô xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm lưu giữ nền văn hóa phong phú với các lễ hội cổ truyền, văn hóa dân gian, trang phục truyền thống, phong tục cưới hỏi đặc sắc và các nghi lễ như: Lễ tế trời, lễ cầu an, lễ cúng thổ thần, cúng tổ tiên... Để bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của cộng đồng văn hóa dân tộc Lô Lô, huyện Bảo Lâm tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô với sự tham gia của 4 xóm: Cà Pẻn A, Cà Pẻn B, Cà Mèng và Cà Đổng. Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc.

                                                                                              Minh Huệ

Các Album đã đăng