Xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển

Ngày 23/4, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7 được tổ chức tại huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng (Việt Nam). Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chương trình Giao lưu hữu nghị tiếp tục khẳng định nỗ lực của hai nước nói chung, Quân đội hai nước nói riêng trong xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; đồng thời mở ra những cơ hội giao lưu, hợp tác mới cho lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực giáp biên.

                                                                                        Phòng Báo điện tử

Các Album đã đăng