Mùa thu hoạch thuốc lá

Những ngày này, trên các cánh đồng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa phận các huyện: Hòa An, Hà Quảng, bà con nông dân đang tranh thủ thu hoạch thuốc lá lá. Vụ thuốc lá năm nay, người dân chủ động nguồn nước tưới, bón phân đầy đủ, cây thuốc lá cho vụ năng suất cao.

                                                                                                    Phóng viên Điện tử

Các Album đã đăng