Ngày hội giao nhận quân năm 2022

Hòa chung không khí phấn khởi của các địa phương trong cả nước, gần 1.000 thanh niên ưu tú của tỉnh lên đường nhập ngũ vào quân đội, công an thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Lễ giao nhận quân tại 10/10 huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Phóng viên Điện tử

Các Album đã đăng