Gìn giữ trang phục truyền thống của người Tày

Trải qua thời gian, người Tày ở Cao Bằng vẫn gìn giữ, bảo tồn, duy trì và phát huy những giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Đặc biệt, trang phục truyền thống từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa cũng như nét đẹp bình dị và độc đáo của người Tày, là một nét đẹp độc đáo riêng, có giá trị nghệ thuật luôn được người Tày trân trọng và phát huy.

P.V

Các Album đã đăng