Đậm đà hương chè Đoỏng Pán

Hiện nay, một trong những sản phẩm được nhiều người dân trong và ngoài tỉnh tìm mua chính là chè Đoỏng Pán, xã Độc Lập, huyện Quảng Hòa. Những năm qua, để góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Quảng Hòa đã vận động nhân dân 2 xã: Độc Lập và Phúc Sen đẩy mạnh chuyển dịch diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng trên 24 ha chè. Hiện cây chè đã và đang phát huy hiệu quả, trở thành cây trồng mũi nhọn của địa phương.

                                                                                           Thủy Tiên

Các Album đã đăng