Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, cùng với việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, ngành giáo dục Cao Bằng nỗ lực thi đua, chủ động thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp như quan tâm đầu tư cơ sở vật, trang thiết bị trường học, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh, nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, dân tộc thiểu số… từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh.

                                                                                 Phòng Báo điện tử

Các Album đã đăng